Porady Prawne

PRAWO EGIPSKIE

 • Cudzoziemcy mają prawo do zakupu i posiadania nieruchomości w Egipcie na podstawie ustawy nr 230 z 1996 roku, zgodnie z którą obcokrajowiec może kupić na terenie Egiptu nie więcej niż dwie nieruchomości o łącznej powierzchni nie przekraczającej 4.000 metrów kwadratowych.
 • Inaczej jest na Synaju. Dotychczas, zgodnie dekretem nr 548 art. 2 (z późniejszym uzupełnieniem nr 76) z 2005 roku, obcokrajowcy mogli nabywać nieruchomości na zasadzie odnawialnej dzierżawy wieczystej na okres 99 lat. Obecnie, w wyniku nowych przepisów (dekret nr 14/2012), uchwalonych w styczniu i wrześniu 2012 roku, okres dzierżawy wieczystej skrócony został do 30 lat, z możliwością przedłużenia czasu jej trwania do 50 lat. Nowe przepisy nie dotyczą wcześniej nabytych nieruchomości, a prawo nie działa wstecz.
  Umowa dzierżawy wieczystej pozwala na użytkowanie, zamieszkiwanie i sprzedaż nieruchomości, osiąganie zysków z wynajmu osobom trzecim, jak również podlega dziedziczeniu. Jest to bardzo korzystna forma nabywania nieruchomości w Egipcie dla obcokrajowców, gdyż pozwala na nabycie więcej niż dwóch nieruchomości, jak również pozwala odsprzedawać je w dowolnym terminie od daty zakupu (czyli krótszym niż 5 lat wymagane dla nieruchomości z wpisem do ksiąg wieczystych w pozostałych częściach Egiptu).
  Dodatkowo w ramach zmian ustawowych wprowadzonych w 2012 roku, Egipcjanie posiadający więcej niż jedno obywatelstwo, według litery prawa traktowani są tak samo jak obcokrajowcy.
  Przepisy dotyczące ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców na Synaju stanowią kompromis, umożliwiający im posiadanie nieruchomości na półwyspie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego oraz zabezpieczeniu interesu państwowego Egiptu, w kontekście tych niezwykle ważnych strategicznie ziem.
 • Zakup nieruchomości w Egipcie składa się z dwóch etapów: podpisanie umowy kupna-  sprzedaży oraz rejestracja prawa własności w Departamencie Nieruchomości i u notariusza.
 • Zasadniczym dokumentem w procesie zakupu nieruchomości w Egipcie jest umowa kupna- sprzedaży przygotowywana przez dewelopera. Jest to dokument prawnie wiążący, zawierający kluczowe informacje na temat warunków transakcji, opis nieruchomości, jej cenę, sposób płatności, w tym harmonogram wpłat, oraz ewentualnych opłat karnych wynikających z tytułu opóźnień w realizacji projektu lub płatnościach.
 • Umowa kupna- sprzedaży sporządzana jest zawsze w języku arabskim- obowiązującym w Egipcie języku urzędowym. Przyjętą praktyką jest sporządzanie umowy w wersji dwujęzycznej z interpretacją w drugim języku (najczęściej angielskim, oraz na życzenie, poświadczone notarialnie tłumaczenie na język polski). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tłumaczeniu nadrzędna jest zawsze wersja arabska.
 • Przed dokonaniem transakcji zakupu nieruchomości w Egipcie konieczna jest weryfikacja prawa własności oraz ewentualnych obciążeń finansowych i podatkowych nieruchomości w oparciu o dokumentację.
 • Podczas procesu zakupu, weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz procedury rejestracji transakcji zakupu nieruchomości w urzędach zachęcamy do skorzystania z usług lokalnego prawnika, który zatroszczy się o Państwa interesy i prawa. Wystawienie notarialnego pełnomocnictwa prawnikowi znacznie ułatwia cały proces zakupu oraz rejestracji nieruchomości w urzędach (ta trwa od 3 do 8 miesięcy licząc od momentu zakupu), jak również znacząco ogranicza koszty całej operacji. Należy liczyć się z całkowitymi wydatkami rzędu 1.000 USD z tytułu obsługi prawnej podczas całego procesu zakupu nieruchomości w Egipcie. Polecamy doświadczonych, wyspecjalizowanych i na stałe współpracujących z nami prawników, którzy są gwarantem Państwa bezpieczeństwa podczas procedury nabycia domu lub apartamentu.
 • W Egipcie nie płaci się podatku z tytułu nabycia bądź zbycia nieruchomości, obowiązuje natomiast opłata rejestracyjna w wysokości 3% ceny zakupu, maksymalnie jednak 2.000 funtów egipskich (ok. 350 USD), niezależnie od ceny zakupu.
 • W zależności od lokalizacji i standardu apartamentu, właściciel zobowiązany jest do uiszczania odpowiedniej kwoty podatku od nieruchomości. Stawkę podatku, oraz regularne wnoszenie opłat również na bieżąco kontrolować może dla Państwa polecony przez nas prawnik.
 • Finansowanie nieruchomości w Egipcie pochodzić może z własnych oszczędności, pożyczki bankowej lub kredytu hipotecznego w Polsce. Kredyty hipoteczne w Egipcie nie są dostępne dla obcokrajowców, w zamian za tę niedogodność deweloperzy oferują system ratalny, tak zwany „payment plan”- zależnie od zaawansowania prac budowlanych przy podpisaniu umowy wpłaca się 20-50% ceny wybranej nieruchomości, natomiast pozostała część, płatna w kwartalnych nieoprocentowanych transzach rozłożona jest na okres do 36 miesięcy. Dostępne są nieruchomości z gwarancją wynajmu, gdzie przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości zostaje wykorzystany na spłatę mieszkania.
 • Środki pieniężne na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Egipcie powinny zostać wprowadzone do Egiptu poprzez jeden z publicznych banków (legalnie można wwieźć z sobą do Egiptu nie więcej niż 5.000 USD).

Ze względu na odmienność, zarówno kulturową jak i legislacyjną, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju problemów związanych z nabyciem nieruchomości w Egipcie, zachęcamy Państwa do skorzystania z polecanej przez nas profesjonalnej obsługi prawnej.

*Przedstawiony na stronie www.egypt-riviera.pl katalog produktów należy traktować jako informację handlową. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art.66 i dalszych Kodeksu Cywilnego.  Procedura zawarcia umowy zakupu odbywa się w momencie dokonania płatności w ramach umowy przedwstępnej. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia  stanowi ostatnią czynność techniczną składającą się na procedurę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

 

© 2011 E-SHARM.PL Agencja Rozwoju Turystyki | Wykonanie: AleaStudio